logo

Ondernemerschap maakt dat het bruist in de Achterhoek.

De Achterhoek is een regio vol aanpakkers. Met volop inspirerend ondernemerschap, dat wij niet alleen de waardering willen geven dat het verdient maar ook willen vieren. Vieren wat wordt geïnitieerd, gerealiseerd en wordt doorgegeven. Aan andere mensen, bedrijven, maar vooral aan de toekomst van onze regio’s.

1. Ondernemersprijs Achterhoek

Voor inspirerende Achterhoekse bedrijven

Alle bedrijven in de Achterhoek kunnen zichzelf of een ander Achterhoeks bedrijf nomineren voor de Ondernemersprijs Achterhoek.

De jury beoordeelt de nominaties op onderstaande punten. Bedrijven die zichzelf of andere bedrijven nomineren hoeven niet aan alle beoordelingscriteria te voldoen.

 • Onderscheidend vermogen met betrekking tot markt, concurrentie en omgeving.
 • Klantgerichtheid
 • Visie, organisatietalent en leiderschap
 • Creativiteit en innovatief vermogen (technologische en/of sociale innovatie)
 • Aandacht voor duurzaamheid (circulaire economie; energiebesparing)
 • HR-Beleid, zoals medewerkers tevredenheid, employerbranding, boeien en binden van medewerkers (behoud van medewerkers voor bedrijf en voor de Achterhoek), inclusieve arbeidsmarkt
 • Maatschappelijke betrokkenheid:
  • Regionale Maatschappelijke betrokkenheid: wat doe je voor de Achterhoek en wat doe je met de Achterhoek
  • Eventuele andere vormen van maatschappelijke betrokkenheid (buiten de Achterhoek)
 • Behaalde (financiële en commerciële) successen
 • Economisch toekomstperspectief van de onderneming (continuïteit)

2. Talent Award

De winnaar van de Talent Award moet een voorbeeld zijn voor andere startende ondernemers in de Achterhoek en hen stimuleren zichzelf te ontwikkelen. Naast visie, financieel inzicht en creatief ondernemerschap zal het talent beoordeeld worden op zijn/haar onderscheidend vermogen in de branche. De maatschappelijke betrokkenheid bij de regio zal eveneens meewegen in de selectie.

Beoordelingscriteria:

 • Recent een eigen onderneming gestart (< 3 jaar)
 • Pioniersmentaliteit
 • Onderscheidend vermogen (markt, concurrentie en omgeving)
 • Klantgerichtheid
 • Behaalde successen
 • Visie
 • Organisatietalent
 • Maatschappelijke vaardigheden en betrokkenheid (met de Achterhoek)
 • Financieel inzicht en verantwoordelijkheid
 • Creativiteit
 • Economisch toekomstperspectief van de onderneming (continuïteit)
 • MVO/ Duurzaam ondernemen
X